Международният ден на детето Блог

Международният ден на детето

 

 

 

Международният ден на детето

 

 

„Международният ден на детето: Важността на защитата и подкрепата за
децата по целия свят“

 

На първи юни отбелязваме Международния ден на детето, един специален ден, посветен на признаването на правата и благосъстоянието на децата по целия свят. Това е ден, в който отново осъзнаваме значимостта на детските права, както и необходимостта да се осигури подкрепа и защита за децата, за да им дадем възможност да развият своя потенциал и да израстват щастливи и здрави личности. Международният ден на детето е резултат от усилията на Организацията на обединените нации, която през 1954 година призна, че децата са особена група, нуждаеща се от специална защита и подкрепа. Декларацията за правата на детето, приета през 1959 година, и Конвенцията на ООН за правата на детето, приета през 1989 година, са два основни документа, които признават правата на децата и подкрепят тяхното развитие. Международният ден на детето има няколко важни цели. Първо, той привлича вниманието към проблемите, пред които са изправени децата по света, като бедност, насилие, злоупотреба и отнемане на права. Второ, той служи за повишаване на осведомеността за необходимостта от гарантиране на правата на детето и предоставяне на подходящи условия за техния растеж и развитие. Накрая, денят на детето насърчава правителствата, неправителствените организации и обществото като цяло да предприемат действия за подобряване на положението на децата и защитата им. Едно от най-съществените права на детето е правото на образование. Въпреки това, милиони деца по света все още не получават достъп до образование.

Международният ден на детето

Международният ден на детето ни приканва да обърнем специално внимание на тази недостатъчност и да се ангажираме с премахването на бариерите, които пречат на децата да се учат и да се развиват. Освен образованието, осигуряването на достатъчно здравеопазване и храна са от съществено значение за децата. Международният ден на детето ни призовава да осъзнаем, че много деца се борят със заболявания и недохранване и се нуждаят от подкрепа и лечение. Ние трябва да работим за изграждане на здрави системи за здравеопазване, които да осигурят висококачествени медицински услуги за децата. Международният ден на детето е напомняне за нас всички, че децата са нашето бъдеще и заслужават права, защита и подкрепа. Въпреки напредъка в много области, има още много работа за вършене, за да се гарантира, че всички деца имат сигурност, образование и възможност да развият своя потенциал. Международният ден на детето ни призовава да се обединим в усилията си и да се ангажираме с подобряване на живота на децата, за да създадем по-добро и по- справедливо бъдеще за тях.

Лазаровден и Цветница Блог

Лазаровден и Цветница

Лазаровден и Цветница

В съботата (08.04.2023г.), седмицата преди Великден се празнува
Лазаровден – денят, в който Исус Христос възкресява след 4 дневна смърт
Лазар като благодарност за гостопримеството, което му е указал.
В народната традиция Лазаровден се свъзва с преминаването на порасналите
момичета към моминството, навлизането им в живота и възможността вече
да станат невести и да създадат семейство.
Момичета на възраст от  10 години и по-големи се събират в малки групи,
обличат се с празнични носии или невестински премени и изпълняват
ритуала лазаруване, а те самите се наричат лазарки. Дни преди празника
момичетата се подготвят като заучават и си припомнят ритуални песни, танци
и пожелания. На Лазаровден те обикалят всички къщи и околностите на
населеното място (ниви и гори) като на всякъде пеят и наричат за здраве,
берекет и късмет. Песните им рядко се повтарят, защото са замислени според
къщата и стопаните, на които гостуват.  Всяка стопанка гощава лазарките и ги
дарява с яйца, които те боядисват за Великден. Смятало се, че, ако лазарките
пропуснат нечия къща носи лош късмет на стопаните и.
Традицията повелявала, че момиче, което не е лазарувало не може да се
омъжи. Този ритуал на преминаване от детинство към моминство е сходен с
коледуването при момчетата.
В някои краища на България от Лазаровден до Великден се изпълнявали
лазарски обредни игри наречени буенец.  Младите момичета се събирали и
избирали своя водачка, наречена буенек. Тя била тази, която ги организирала
в припомнянето и заучаването на обредните песни, тя ги водела при
лазаруването. Обикновено буенеца е облечена с мъжка риза и на главата си
има калпак. Избирала се и „булка” за буенеца, обикновено малко момиче – 8
– 10 годишно, с живи родители, което е облечено в невестинска премяна и е
забулено с було. Така те минавали от къща на къща и изпълнявали своите
обредни песни и танци, благославяйки за здраве и берекет.
На Лазаровден още се берат върбови конки, които се използват за закичване
и правене на венци на следващия ден – Цветница (09.04.2023г.).
Цветница в религиозния календар се отбелязва неделята преди Великден и
се свързва с влизането на Исус Христос в Йерусалим. При посрещането Му
хората го обсипвали с цветя и махали с палмови клонки, за да го приветстват.

Лазаровден и Цветница

Символично палмовите клонки у нас са заменени с върбови и, за това на
Цветница се извършва тържествена молитва, на която се благославят
върбови клонки, които хората занасят в домовете си и закичват на портите си.
Във фолклорната традиция Цветница се свързава с кумиченето, с което
звършва цикълът на моминските пролетни игри. Момите участвали в
лазаруването се събират до река, кладенец, чешма и пускат по течението на
водата предварително подготвено венче от върбови клонки. В някои краища
се пуска лодка от царевични листа, приготвят се специални обредни хлябове
– кукли, от които се отчупва залък, който се изпозлва за белег при
кумиченето. Чийто белег излезе най-напред става кумица/кръстница и
повежда хорото към дома си. Там кумицата гощава момичетата, а те от своя
страна започват да и говеят (да мълчат пред нея) до Великден. В края на
говеенето си, отиват на гости на кръстницата, носят и шарени яйца, а тя ги
освобождава от обредното мълчание.
Целият ритуал кумичене е съпроводен от обредни песни, които възпяват
любовта, качеставата на момите и момците, женитбата. Вярвало се, че
момиче, което не е лазарувало и не е било кума може да бъде взето от змей
и няма да се омъжи.
Лазаровден и Цветница са празници свързани с разцъфването на природата и
се включват към поредицата от дни носещи новото начало на идващата
пролет.   Това са и празниците, на които имен ден празнуват всички носещи
имена на цветя и растения.

И по повод предстоящите празници, ние от Magic Indoor Ви представяме
няколко страхотни предложения за подарък:

 

1. Чаша с надпис по поръчка с цветя

Бяла керамична чаша с надпис по поръчка за рожден ден. Един прекрасен начин да зарадвате вашите близки или приятели.

 

Чаша с надпис по поръчка с цветя

 

2. Картина с Ваша снимка и рамка от зелени цветя

Декоративна пано от канава за стена с Ваша снимка и рамка от зелени цветя подходяща за подарък за Цветница за мъж или жена.

 

Картина с Ваша снимка и рамка от зелени цветя

 

3. Картина с Ваша снимка и рамка от рози

Декоративна Картина от канава с Ваша снимка и рамка от рози подходяща за подарък за Цветница за жена.

 

Картина с Ваша снимка и рамка от рози

 

 4.Картина с Ваша снимка и рамка от бели маргаритки

Декоративна пано от канава за стена с Ваша снимка и рамка от бели маргаритки подходяща за подарък за Цветница за  жена.

 

Картина с Ваша снимка и рамка от бели маргаритки

 

5.Картина Богородица и младенеца

Картина Света Богородица и младенеца е прекрасен избор за подарък за нов дом и закрила на семейството, майките, децата и жилището.
Специално тази нежна картина е творение на Карло Марата – италиански художник  от римската школа (17 век) и един от последните познати майстори на бароковия класицизъм.

Картина Богородица и младенеца

Освобождението на България Блог

Освобождението на България

3-ти март, денят на Освобождението на България е национален празник от 1990 г. На 3 март (19
февруари по стар стил) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и
Османската империя, с който се слага краят на Руско-турската война от 1877-1878 г. Войната, която
е десета в поредицата от Руско-турски войни, е наречена Освободителна, тъй като довежда до
освобождаването на част от българите от Османската империя и създаването на Третата българска
държава.

По долу ще споделим някои не толкова известни, но любопитни факти около Освобождението на
България:

pametnika-shipka

 • Картина от канава Паметник Шипка

3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско владичество от 1888 г.
Еднократно като официален празник е отбелязан през 1978 г. по повод 100-годишнината от
Освобождението.Априлското въстание от 1876 година, което избухва преждевременно на 20 април по стар стил
в Копривщица, и е организирано от Гюргевския революционен комитет, е потушено с големи
жестокости. Въпреки че е неуспешно, то представлява своеобразен връх на българското
националноосвободително движение. Въстанието, макар и незавършило с военен успех, постига
друга своя основна цел – политическата, тъй като народният бунт за независимост намира силен
отзвук в Западна Европа и Русия и доказва на европейските народи, че българите копнеят за
свобода и са готови да се борят за нея с цената на живота си.
Санстефанския прелиминарен договор е своеобразен подарък от страна на руската дипломация
към император Александър II, който се възкачва на престола на 19 февруари 1855 г., а през 1861 г.
на същата дата подписва декрета за отмяна на крепостното право. У нас той е известен като Цар
Освободител. Преговорите по сключването на договора започват в главната квартира на руската
армия в Одрин, а едва след това се водят в Сан Стефано. Русия е представена от Николай Игнатиев
и Александър Нелидов, а Турция от Савфет паша и Садък паша. Заседанията се провеждат два пъти
дневно. За основа на преговорите служи проект, разработен от Граф Игнатиев, чиито основни
положения са одобрени от императора Александър II. На войниците са раздадени по 100 патрона
и всички очакват или да се обяви краят на войната, или да се издаде заповед за навлизане в
Цариград.

 

kartina-s-citat-na-vasil-levski

 • Картина от канава с цитат на Васил Левски

Мирният договор е подписан в къщата на семейството на Симеоноглу в Сан Стефано – предградие
на Истанбул. От 1926 мястото се нарича Йешилкьой, откогато се въвежда законодателното
правило всяко населено място в Турция да има турско име. В Османската такова правило не е било
валидно, тъй като не е прието империите да сменят имената на градовете, които завземат, с малки
изключения. Дори Истанбул не е турско, а гръцко име. Така в рамките на Османската империя
имало много градове и села, чиито имена не били на езика на владетелите. Сан Стефано по
византийско време бил Айос Стефанос (Свети Стефан). През 1203 г. Рицарите от четвъртия
кръстоносен поход акустирали в селището. И понеже за римляните било трудно за произнасяне
гръцкото название, те го превели на родния си език и от там дошло Сан Стефано. Добре известно е, че
Самарското знаме (превърнало се в един от символите на българското  опълчение и на българската бойна слава)
е изработено по инициатива на жителите на гр. Самара като израз на тяхната морална подкрепа за справедливата
борба на българите. На лицевата страна е избродиран образът на Иверската света Богородица, а на обратната
страна се намират ликовете на светите Кирил и Методий. Към дръжката на знамето са прикачени две червени и две
сини ленти, като на едната червена лента е изписано: „Самара – Болгарскому народу вь 1876 году“. Върху една от сините
ленти има надпис: „Да воскреснеть Богь и разтучаться враги его“. Граф Николай Игнатиев е бил освен известен дипломат
и много добър финансов спекулант. В Русия от край време прогресивните хора му се подигравали. По времето, докато бил
министър на държавното имущество, му правили толкова чести ревизии и откривали такива липси, че Игнатиев го грозял
затвор, но бил прекалено близък до сърцето на царя. Той единствен от Съвета на Руската империя бил арестуван. В крайна
сметка граф Игнатиев умира напълно разорен. От турска страна договора е пописан от Сефет Мехмед Паша – външен министър.
По-интересната личност от този исторически момент е Садуллах Бей – един от прочутите османски бонвивани. Бил е посланик
в Германия и Австрия. Той се самоубива през 1901 г. с газ, след няколко опита да се обеси. Причината – “любовта му към един млад сътрудник“.
Ген. Николай Обручев (1830-1904) разработва предварителния план на руското командване за войната срещу Турция. За да се избегнат
продължителни и кръвопролитни сражения в района на Североизточна България (където се намирали четирите най-мощни укрепителни
съоръжения на турската отбрана – Силистра, Русе, Шумен и Варна) се предвиждало в началото на бойните действия да се предприеме
демонстративно настъпление през Добруджа, което трябвало да заблуди турското командване, че руската армия ще насочи ударите
си към Източна България.

 

Hristo_Botev_kanava

 • Картина от канава с цитат на Христо Ботев

Цялата кампания, разчитаща на изненадата и бързото настъпление, можела да завърши за около 3
до 4 месеца. Княз Горчаков, който се колебаел и се опитвал да ограничи военните ангажименти на
Русия, коригирал плана на ген. Обручев, ограничавайки зоната на бойните действия само до Стара
планина, надявайки се, че след първите си неуспехи Османската империя бързо ще склони да
преговаря. Вероятно заради това войната се проточва доста по-дълго.
В Руско-турската освободителна война участват пет държави: Русия, Турция, Румъния, Черна гора и
Сърбия. Преговорите за евентуално сътрудничество между Петербург и Букурещ завършват с
подписването на две конвенции. Първата уреждала свободното преминаване на руските войски
през територията на Румъния, срещу което Русия се задължавала да съблюдава териториалната
цялост на Румъния. По-късно Петербург не спазил тази уговорка и отнел от Букурещ Бесарабия,
предоставяйки като компенсация Северна Добруджа.
Генерал-майор Михаил Скобелев (1843-1882) е сред най-популярните герои на Руско-турската
освободителна война. През март 1877 г. е привлечен на разпореждане на главнокомандващия на
Дунавската армия великия княз Николай Николаевич. Включва се активно в битката за Плевен,
когато си спечелва и прозвището Белия генерал. Ръководените от него части допринасят
съществено за успешната обсада на Плевен, в боевете при Шипка-Шейново, както и за устремното
настъпление към Одрин и Цариград.

Картина на Георги Раковски

 • Картина от канава с цитат на Георги Раковски

Решенията на свикания в Берлин международен конгрес се вземат шестте велики сили: Англия,
Германия, Австро-Унгария, Италия, Русия и Франция. Както е известно, заседанията се ръководят
от германския канцлер Ото фон Бисмарк. Интересно е да се отбележи, че екзарх Антим (свален от
поста си и заточен в Мала Азия по решение на Високата порта още на 14 април 1877 г.) още преди
началото на конгреса отправя молба към руското правителство за изпращане в Берлин и на
български делегат, но лично канцлерът княз Горчаков отхвърля тази молба, поради което в
германската столица има представители на Румъния, Гърция, Черна гора и Сърбия. Така България
остава без представител на този съдбоносен конгрес.
И малко встрани от темата, но надяваме се любопитно. Освен паметна дата от българската
история, 3-ти март е и важен ден за световния футбол – тогава е въведена като правило дузпата.
И малко встрани от темата, но надяваме се любопитно. Освен паметна дата от българската
история, 3-ти март е и важен ден за световния футбол – тогава е въведена като правило дузпата.
Измислил я ирландецът Уилям Маккръм – бизнесмен и вратар на местен отбор. В началото
дузпата била наречена “ирландска измишльотина“ или “вратарска глупост“ . Въпреки това, по-
късно самите британци се убеждават, че в правилото има смисъл и на 3 март 1891 г. дузпата е била
въведена официално в правилата на играта.

 

Освобождението на България

Фотографията във времето Блог

Фотографията във времето

Тази година решихме да Ви представим нещо малко по-различно за Свети Валентин. Знаем, че
вече сте чели или чували за историята на Светеца от древен Рим, затова Ви представяме кратка
история на Фотоградията.
Знаете ли, че: Фотография или светопис се нарича процесът на създаване на  изображения  на
реални обекти с помощта на  светлината  върху фоточувствителни материали (филм) или
електронно. За целта се използват  фотоапарати . Фотографията е едновременно теория, техника и
метод за съхраняването на видими  образи  и клон от графичните изкуства, използващ тези техники
като средство. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка. В по-
общия смисъл на думата фотографията е  изкуство  за получаване на фотоснимки, където
основният творчески процес се заключава в търсене и намиране на композиция,
подходящо  осветление  и момент. Всичко това се определя от опита и уменията на  фотографа ,
а също и от неговите предпочитания и  вкус . Фотографията има многобройни приложения в
изкуството, науката,  бизнеса  и развлеченията.
Възникването на фотографията през 19 век е резултат от няколко важни технически открития.
Първото е оптическо. Много важно откритие за фотографията е  камера обскура .

Фотографията във времето

По това време тя е в употреба от поне 400 години. Една рисунка на  Леонардо да Винчи  от 1519 година
показва камера обскура; приблизително по същото време употребата ѝ като помощно
средство при  рисуване  е насърчавана. Този ранен оптичен прибор не съхранява
получения  образ , а просто проектира това, което се намира пред малкия отвор в стената на
затъмнена стая върху отсрещната стена и фактически цялата стая представлявала един
огромен фотоапарат без  обектив . Самата фраза „камера обскура“ означава буквално
„затъмнена стая“. Тя е използвана и за наблюдение на  слънчеви затъмнения .
Второто важно откритие е химическо. То също има основи в дълбока древност. Стотици
години преди изобретяването на фотографията, хората знаят, че някои цветове избеляват на
слънцето, кожата на човека потъмнява на слънцето, а скъпоценните камъни искрят, но не
успяват да направят съществена разлика между  топлина ,  въздух  и светлина.
Смята се, че първата успешна фотографска снимка е направена през 1822 година, но не се е
запазила. Първата, достигнала до нас е от 1826 година [12]  и е дело на френския
изобретател  Жозеф Нисефор Ниепс.

Фотографията първоначално е черно-бяла или още монохромна. Дори и след като цветният
филм става лесно достъпен, черно-бялата фотография продължава да доминира в
продължение на десетилетия, което се дължи на по-ниската ѝ цена и „класическия“ изглед.
Цветната фотография е изследвана в средата на 19 век. Ранните експерименти в цвят
изискват изключително дълго експониране (часове или дни за изображения от фотоапарат) и
не могат да предотвратят избледняването на цветовете, когато са изложени на бяла светлина.
Първата трайна цветна снимка е заснета през 1861 г. и използва принципа на трицветно
разделяне, публикуван за първи път от физика  Джеймс Кларк Максуел  през 1855 г. Идеята на
Максуел е да се вземат три отделни черно-бели фотографии и червени, зелени и сини
филтри. Това осигурява на фотографа трите основни цветови канала, които се изискват, за да
се пресъздаде цветно изображение.

 

Фотографията във времето

Това е малка част от историята на първите снимки, но както всички знаем в наши дни се набляга на
дигитализацията, като почти всеки разполага с фотоапарат в лицето на своя мобилен телефон в
джоба си.
Ние от Magic Indoor смятаме, че важните моменти заслужават да бъдат показани, затова Ви
представяме нашият продук Magic Photo, при който Вие избирате какво желаете да бъде показано,
подарено или просто представено на околните, в дома Ви, офиса или където пожелаете.
Можете да разгледате и останалите ни предложения на нашия сайт.
С пожелания за приятно прекарано време и много магични моменти.

 

1. Картина с значима за Вас дата.

Получавате картина от канава с дървена подрамка, която улавя магията на тези незабравими за Вас дати от живота!

 

Love Cross Roads

 

2.Чаша със снимка и лично послание. Посланието може да е:

 Обичам те, бабо!   /   Най-добрата съпруга!   /   Най-красивата жена!   /   Моята любов!   /   Обичам те, мамо!   /   Най-готината колежка!   /   Най-щурата приятелка!

 

Чаша за любимите жени в живота ни!

 

3. Картина от твоя снимка

MAGIC PHOTO e картина, която създаваш сам, защото източникът на визията на картината си ти – твоята снимка от красив спомен направена с телефон или фотоапарат.

 

Magic Photo

 

 

4. ПВЦ постер с любима песен, снимка и лично послание от Вас:

 

PVC постер със снимка, име на песен и лично послание

 

 

Йордановден Блог

Йордановден

Йордановден

На 6 януари православната църква чества един от най-големите християнски празници – Богоявление. Този ден е посветен на Кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в река Йордан. Богоявление се смята още за ден на светлината и просвещението. В народните традиции денят е известен като Йордановден (по името на река Йордан), а заради връзката с водата, още – Водици, Водокръщи, Водокръщене. На Йордановден Христос се потопил три пъти във водите на река Йордан. Този акт символизира тайнството на смъртта и възкресението на човека в него. Умира грешният човек, наследник на Адам, преражда се, възкръсва духовно пречистеният човек.

Традиции и обичаи

Празничните обреди за Богоявление започват още на 5 януари. Свещеникът кръщава вода, като пуска кръст в нея. С котле от тази осветена вода и босилкова китка обикаля домовете на християните и ръси за здраве и късмет. На този ден не се яде нищо блажно, не се работи.  В навечерието на Йордановден се приготвя последната, трета кадена вечеря. На трапезата се поставят само постни храни – прясна пита, колачета, сарми с кисело зеле, пълнени чушки, фасул, вино, както и суровото жито, орехите и недогорялата свещ от втората кадена вечер.

Ден на народните будители Блог

Ден на народните будители

С денят на народните будители отбелязваме делото на българските просветители, книжовници, революционери и будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

Българското възраждане започва с написването на “История славянобългарска” от Паисий Хилендарски през 1762г. Той поставя няколко много важни въпроса, а именно за произхода, езика и за славната история на българския народ.В периода на XV – XVIII век съществуват, така наречените килийни училища. След това са създадени взаимните училища. Първото такова училище е открито от Неофит Рилски в Габрово през  януари 1835г. По инициатива на Васил Априлов, започва изграждане на взаимни училища в цяла България. Неофит Рилски създава няколко пособия, които служат за основа на взаимните училища.

Огромна важност на просветителското движение е, че то ни вкарва в Новото време. Като създава условия за оформяне на национален елит, който да води бъдещата борба за свободна българска църква, а по-късно и борба за  дългоочакваното освобождение на българския народ, което довежда до създаване на самостоятелна държава. Борбата за самостоятелна църква е оглавена от Иларион Макариополски и Неофит Бозвели, които са таксидиот (техен съвременик е Дядо Добри) . През 1860г. Иларион Макариополски по време на тържествена великденска служба не споменава името на вселенския гръцки патриарх и на негово място изрича “всякое епоскопство православных”, което се произнася само от представител на автокефалната църква. С неизричането на името на вселенския патриарх Кирил VII Константинополски, фактически се отхвърля неговата власт.
Васил Левски първоначално учи една година в килийното  училище в Карлово, а след това продължава във взаимно училище. В същото време учи занаят кафтанджийство при Стоян Грамът. През 1856 – 1857г. по настояване на вуйчо си прекъсва обучението си в класното училище и изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници в Пловдивското класно епархийско училище “Св. Св. Кирил и Методи”. Там учи две години в класното училище. От април 1864 – 1866г. е учител в село Войнягово (Карловско), а от март до октомври 1866г. в добруджанското Еникьой. Като учител развива революционната идея сред народа и организира
патриотични групи за бъдещото въстание.
Гоце Делчев завършва българско униатско начално училище, а след това българска екзархийска прогимназия в родния си град. След това продължава
образованието си в Солунска българска мъжка гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, където създава таен революционен кръжок заедно с Даме Груев, Гьорче Петров и Борис Сарафов. През 1891г. постъпва във Военното училище в София. Решава да стане учител и да ползва вече изградената образователна мрежа на Българската
екзархия. През есента на 1894г. е назначен за екзархийски учител в Щип, където учителства до 1896 година.
Двамата дейци решават, че за успеха на революционното дело трябва да се започне от събуждането на българския дух чрез образование на народа. За първи път честването на народните будители се провежда на фестивал в Пловдив през 1909г. През 1922г. Стоян Омарчески (министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски) по инициатива на група интелектуалци, внася предложение в Министерски съвет за определяне 1-ви ноември за Ден на народните будители. На 28 юли 1922г. Министерството на народното просвещение излиза с окръжен номер 17743, според което 1-ви ноември е определен за “Празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България”. На 31 октомври 1922г. излиза постановление на Министерски съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година 19-ото Обикновено народно събрание приема закон за допълнение на Закона за празниците и неделната почивка. Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923г. В тежки времена българският народ винаги е извеждал напред най-силните си синове. Книжовници, които са издигали българския дух до пламенни висоти. Духовници, които са подкрепяли народа в най-трудните му моменти чрез упование. Не на последно място  революционери, отдали живота си, за да извършат идеите за държавност. Това са нашите Будители…      
Поглеждайки назад към българските светила като Паисий ХилендарскиНеофит Рилски, Г.С. Раковки, Васил Левски, Христо Ботев, Даме ГруевГоце Делчев, ние ясно виждаме пътя, по който да вървим. Днес също имаме своите будители, хората оставащи в България, образовайки се, създавайки семейства и съхранявайки нашите традиции, защото българското е било и ще
бъде!
Нашите 5 любими екстремни спортове Блог

Нашите 5 любими екстремни спортове

Когато чуем екстремен спорт в главата на всеки изникват поне няколко такива спорта. Със сигурност всеки от нас поне веднъж се е замислял за скок с бънджи, парашут или нещо от този тип. Екстремните спортове обикновено се характеризират с тип физическа активност, която крие в себе си риск за участниците. За спортиста това означава извънредно техническо, логистично, физическо или психологическо предизвикателство, което обикновено е свързано с някакъв тип опасност. Затова често се практикува индивидуално или в малки групи, далеч от обществеността. От друга страна, заради естеството на дейността – тя е нетрадиционна и вълнуваща, практикуващите могат да разчитат на високо ниво на обществено внимание и съответно голямо медийно присъствие.

И макар хората често да смятат екстремните спортове за безразсъдни, неразумни и опасни, те крият в себе си неподправен чар и висока доза адреналин, на която не може да се устои. Сега ще ви представим няколко доста интересни екстремни спорта, които ще ви развълнуват и ще разчупят приятно вашето ежедневие, дори ако не сте фенове на поемането на рискове.

 

Нашите 5 любими екстремни спортове 1.Скачане с парашут

Обичате усещането, когато застанете в планината или някъде нависоко, вятърът да танцува около вас. И изведнъж ви идва мисълта колко прекрасно би било да може просто да полетите. Е, има начин и то доста достъпен у нас и това е скачането с парашут. Могат да се намерят различни предложения за практикуването на този спорт в почти всяка част на страната. Скачането определено си спада в графата за екстремни преживявания. Много хора се страхуват да се качат дори на малка височина, какво остава са толкова голяма височина. Въпреки страха обаче, усещането да полетиш и да паднеш леко и меко си остава наистина неповторимо и затова е често практикувано. Екстремното преживяване е уникално и страхотно.

 

Нашите 5 любими екстремни спортове

 

2.Скачане с бънджи

Да се отправиш с главата надолу в пропаст, която е дълбока няколко десетки метра, съвсем не е за подценяване. Емоцията, полетът, скоростното приближаване на пропастта са преживявания, които не са за пропускане. То си е от класическите екстремни преживявания. Много хора правят подобни подаръци на половинките си, защото всеки, опитал скок с бънджи, споделя, че това е най-страхотната тръпка в живота му. Бънджи скокове могат да се практикуват на няколко популярни места в страната. Подходяща за начинаещи поради ниската си височина е една от най-впечатляващите пещери в страната – Проходна. Други подходящи места са Аспарухово, на река Велека, в град Клисура и на река Тополница до Копривщица. А за по- екстремните любители, най- високото място за скок е при проходът Витиня.

 

 

Нашите 5 любими екстремни спортове

3.Кайтсърфинг

Морето предлага изключително много забавления за любителите. Едно от набиращите голяма популярност развлечения е кайтсърфингът. Практикува се почти по цялото Черноморие – от големите градове – Варна и Бургас – до малките къмпинги Смокиня и Градина. Интересно при кайтсърфинга е, че хвърчилото се направлява от вятъра, а дъската, върху която сме ние, се управлява във водата, а това създава допълнителното тестване на нашите умения. Изисква се огромна концентрация и внимание към всеки един аспект. Но за почитателите на силните усещания и различните екстремни преживявания, както и за хората които обичат да предизвикват себе си и сбоите способности, това е преживяване, което задължително трябва да си подарят.

 

Нашите 5 любими екстремни спортове

 

4.Рафтинг (каране на кану)

За разлика от горните предложения за екстремни преживяния, тук представяме един групов спорт, а именно рафтинга. Рафтинг идва от английската дума “raft”, която означава сал. Известен е и като “whitewater rafting” заради цвета на разпенените води, в които се спускат рафтърите. Първообразът на този спорт се ражда в Северна Америка още през XVIII в., когато местни дървари прекарвали трупи по реката, за да спестят разходите от транспорта. В последствие този спорт се развива и утвърждава като много интересен и любим без значение на колко години сте, защото рафтингът е подходящ за всички възрасти. Това е прекрасен начин за психическа почивка от натовареното и еднотипно ежедневие, както и за покачване на адреналина. Пълната доза свежест от реката ще ви тонизира и зареди с прекрасни емоции. Рафтингът пречиства съзнанието от стреса, среща ви с нови хора, докосва ви до неизвестното и ви предлага незабравимо преживяване и уникални спомени.

Нашите 5 любими екстремни спортове

 

 

 

 

 

5.Велосипеден мотокрос

Говорейки за екстремни спортове е невъзможно да не споменем спортът, по-известен със съкращението BMX- а именно велосипеден мотокрос. BMX е дисциплина от колоездачният спорт, която се свързва с каране на велосипед по неравно трасе. Това дава възможност да се извършват различни скокове и номера с колелото и дисциплината има изключително зрелищен характер, което неминуемо привлича деца, младежи и подрастващи. Този тип спорт изисква повече умения и подготовка, поради естеството на заниманието, но е изключително интересен и повишава адреналина значително.

 

 

Екстремните спортове са изключително интересни, нетрадиционни и вълнуващи. Повишават адреналина и усещането за живот във вените и са силно препоръчителни за всички, които желаят да разчупят ежедневието си, това на близък човек или просто да изненадат своята половинка с ново изживяване в свободното време.

Салата за 10 трика Блог

Десет трика за перфектна визия през лятото

kartina-more-i-plaj

 

Иии отново е лятоо! Този изпълнен с положителни емоции, слънце, море и забавления сезон. Това е време за ваканции, барбекюта, партита и усмивки. Наслаждавайки се на горещите дни, свободата и почивката обаче, често е трудно да поддържаме здраво тяло през тези месеци и е важно да се уверим, че визията и здравето ни не страда по пътя.

Ето 10 съвета за създаване и поддържане на прекрасна, лятна визия и настроение:

 

 

 1. Пийте смутита

lyatna-kartina-sys-smutita

„Човек е това, което яде“, гласи древна мъдрост, а за да имаме изваяна фигура,храната наистина е от решаващо значение. През лятото възможностите за вредна храна около нас стават все повече и все по- изкусителни. Но кой казва, че полезните храни не могат да бъдат също толкова привлекателни и освежаващи като голяма, сочна мелба?  Ето и нашето предложение за здравословно, протеиново смути:

Основните съставки включват:

1 бр. банан

1 чаена лъжичка конопен прах

няколко листа от зеле

1 бр. лимон

1 бр. краставица

1 бр. круша

Като разредител може да добавите вода или кокосово/бадемово мляко (спрямо предпочитанията). Добра добавка би била и малка шепа спанак.

Напитката е пълна с фибри, които са от съществено значение при елиминирането на токсините в организма, което е доста подходящо ако сме попрекалили с питиетата в бара на плажа предната вечер или просто искаме полезна, освежаваща напитка.

 1. Направи си салати

Говорейки за свежа и здравословна кухня няма как да не споменем и тази приятна, пълна с витамини салата, която не само е лидер сред салатите за отслабване, но и ни кара да се чувстваме доста по- свежи, засища глада без да натоварва и най-важното – приготвя се изключително лесно.

Това са и необходимите продукти:Салата за 10 трика

По 100 грама зеле, моркови, цвекло, ябълки и китайско зеле

50 грама сушени сини сливи

1 чаена лъжица лимонов сок

1 супена лъжица зехтин

Начин на приготвяне:

С помощта на едро ренде настържете морковите, цвеклото и зелето. Смесете ги и намачкайте с ръце. Към тях прибавете настърганата ябълка, китайското зеле, лимоновия сок и зехтин. Накрая сложете предварително накиснатите във вода и нарязани сушени сини сливи. Не подсолявайте. Салатата е готова. В 100 грама от готовата салата се съдържат едва 75 калории.

 1. Пийте повече вода

Една от фаталните грешки, които саботират губенето на излишните мазнини е дехидратацията. Водата е основният химически компонент на тялото ни и съставлява около 50% до 70% от телесното ни тегло. Нашето тяло зависи от водата, за да оцелее.

Всяка клетка, тъкан и орган в тялото ни сеYoung woman in red striped outfit laughs and drinks water from bottle on isolated wall Free Photo нуждаят от вода, за да работят правилно. Водата:

 • Пречиства тялото
 • Поддържа температурата ни в норма
 • Смазва и омекотява ставите
 • Предпазва чувствителните тъкани

Пиенето на вода сутрин на гладен стомах, може да ускори метаболизма, което означава и по-добра работа на храносмилателната система и съответно по-бързо усвояване на хранителните вещества в организма. Пиенето на вода на гладно сутрин спомага за производството на мускулни и кръвни клетки, също така спомага и за извеждане на токсините от тялото.

Дори лекото обезводняване може да източи енергията ни и да ни накара да се почувстваме уморени. В следствие на това ние често сме склонни да ядем повече сладко или да пием още едно кафе през деня, което разбира се са допълнителни и излишни калории.

 1. Ходете пеш

И разбира се говорейки за здраво и изваяно тяло, няма как да не заговорим за спорт. Това е един от най- бързите, забавни и полезни начини за поддържане на желаната форма. Но е лято и знаем, че не всеки иска да се затвори в залата за тренировка. Затова ето и нашето предложение: 30-минутна разходка всеки ден. И дори да не звучи като нещо особено и дори в момента гледате с пренебрежение, но една такава ежедневна разходка подобрява циркулацията на кръвта, укрепва костите, гори излишни мазнини и предпазва от сърдечни болести. Освен това тя подобрява структурата на кожата и не на последно място, приповдига настроението.Business woman with mobile phone Free Photo

Лято е! А ние трябва да станем в понеделник, за да отидем на работа и на всичкото отгоре да висим 30 минути в задръствания. Съществува обаче възможността и да отскочим пеш до офиса, да се полюбуваме на слънцето, да послушаме музика и едновременно с това, да се  погрижим за тялото си! И дори не се налага да търсим място за паркиране след това. Уау! Така вече пристигаме на работа освежени и усмихнати и дори с желание да изпълним повече задачи. Определено утре съм пеша, а Вие?

 

 1. Поиграйте федербал

Young attractive sport woman playing badminton Premium PhotoНашият съвет: Забавлявайте се навън със семейство, деца, приятели, с този обичан от всички спорт. Той носи лятно безгрижие в себе си. Дали просто ще си подавате перцето, или пък ще заложите на спортния елемент с мрежа – изборът е изцяло ваш. Ще ви раздвижи приятно, без да ви натоварва прекомерно, а усмивката неусетно ще се появи на лицето ви още с първия замах. Федербалът е любимо занимание, както на децата, така и на родителите, като може да се практикува навсякъде – полянки и площади, пред блока, на плажа… И това го прави изключително достъпен, забавен и подходящ за всички възрасти.

 

 

 1. Практикувай йога на открито

Open air yoga class concept Free VectorЗа повечето от нас практиката ни по йога обикновено се провежда на закрито, или в любимото ни студио, или практикувайки с вдъхновяващ онлайн клас по йога у дома. Но какво ще кажете за йога на открито? Асанирането под откритото, голямо, синьо небе отваря цял друг свят за йогата. Това кара всичко да се усеща различно: всяка поза става по-засилена, свежа и толкова по-жива. Ще открием, че слънцето в очите ни ще бъде удоволствие, а нежният, хладен бриз винаги ще бъде приветстван. Всъщност ще открием, че обичаме да практикуваме йога на открито и дори ще го крещим от покривите (съвпадение е, че покривът е чудесно място за тренировки) и ще насърчим и другите да го опитат. Това са и причините да предлагаме йога на открито за полезно и забавно хоби през лятото:

 • Natural Mood Boost

Да си навън в природата подхранва душата. Всъщност е доказано, че това, че сме навън, подобрява настроението ни отчасти благодарение на изобилието от естествена слънчева светлина, която усилва производството на витамин D вOpen air yoga class illustration Free Vectorнашите тела.

 • Силата на чистия въздух

Поемете дълбоко въздух, докато правите любимата си поза! Ползите от чистия въздух са огромни! Той подобрява производството на по-здрави бели кръвни клетки в тялото ни, което от своя страна повишава имунната ни система. Свежият въздух ни насърчава да дишаме дълбоко, а допълнителният кислород помага на мозъка ни да функционира по-добре и по-ясно.

 • Върнете се към корените си

Като хора за нас е естествено да бъдем навън. Практикуването на йога на открито ни свързва с корените на йога, тъй като първите практикуващи (преди хиляди години) са знаели, че връзката им с природата е съществена част от йога. Това дори е факт, доказан от имената на самите пози.

 1. Поддържай лек, свеж и свободен външен вид

След като похапнахме и поспортувахме, какво друго ни остава освен да се погрижим и за гардероба си? Ето и нашите предположения за интересни и свежи летни тоалети, които ще можете да носите през целия сезон и с които ще бъдете подготвени за всяко събитие:

Цветна, течаща рокляTwo young beautiful smiling hipster girls in trendy summer sundresses Free Photo

 

Уловете бриза с рокля, която тече с вятъра. Потърсете нещо, което е светло и различно, идеално както за обедни срещи с приятели, така и като лек тоалет след потапяне в морето.

 

Pretty young woman in a trendy summer outfit Premium Photo

 

Пъстър, кариран панталон

Лятото е чудесно оправдание да изпъкнете с най-цветните и весели комбинации от принтове. Избягайте от класиката и се впуснете в щура вихрушка от цветове и идеи и вие самите ще се почувствате по-заредени и изпълнени с енергия.

 

Яркочервен акцентRomantic blonde woman with flower in hand walking in amazing poppy field. warm sunset colors. straw hat. red dress. soft colors. Free Photo

Забравете за контрола! Впуснете се смело в лятната мода. Вземете идеи от любимите си известни личности, които винаги крадат светлините на прожекторите с разкроени рокли или се осмеляват да излязат в яркочервен костюм с къси панталони и лека ленена риза.

 

Шал за 10 трика
PHOTO: Ellie Kim, Fordham University

Топовете са демоде

Що се отнася до най-горещите дни на лятото, най-доброто решение може да се крие във вашето чекмедже за аксесоари. Изберете този сладък външен вид и завържете широк, пъстър копринен шал вместо топ, съчетавайки го с разкроени или широки панталони.

 

Изпъкнете с неутрална гамаFlat lay with woman fashion accessories in yellow and blue colors. fashion blog, summer style, shopping and trends idea Premium Photo

Без значение какво обличате, изцяло неутралната палитра е нещото, което ще ви създаде спокойно лятно настроение. Опитайте да сформирате бежов тоалет с пола или къси панталони с висока талия в същата цветова схема, след което завършете целия външен вид с подходящ лек блейзър.

 

 1. Поставете си пъстър и различен грим

И говорейки за лято всички си мислим едно и също: вечери на открито, купони на плажа и най-важното, което ги съпътства – гримът. Лятото е момента да се предизвикваме и да експериментираме с различни нюанси, да изпробваме някои нови техники и да си играем с нови тенденции. Ето и някои идеи, от които ще се нуждаеш, за да промениш външния си вид за лятото. От графичен лайнер, до розови бузи, това са тенденциите за грим, които ви представяме през лято 2021г.:

Лъскави устнистатия 10 трика

Акцентът върху устните се завръщаааа! Отдайте се на лъскав, лилаво оцветен гланц и го комбинирайте с пърхащи мигли и много хайлайтър за печеливш и бляскав външен вид.

Розови бузки за лятото

Зачервените бузи са нашата любима тенденция в грима – без значение от времето на годината или сезона. Използвайте розово-кремав руж и го смесете с ябълките на бузите и след това нагоре и навън към скулите.

Sexy brunette woman with cat eyes and red lips make up on a neutral dark background. flawless skin Premium PhotoКотешки очи и прасковени устни

Тази година чарът е в ОЧИТЕ! И какво по добро от котешкия поглед в комбинация с прасковено червило? Това е скъпоценен камък за летните месеци, когато искате да направите нещата прости, но все пак супер сладки.

 

Меки, опушени очиBeautiful female eyes with make-up and brush on white Free Photo

Опушеното око, е вечно (точно като вас). Това е толкова чудесен начин да привлечете фокуса към очите си, независимо дали става дума за официално събитие или среща с приятелки в петък вечер.

Glowy Skin

Мека, гладка кожа, бронзови скули и нежни устни … всичко е прекалено хубаво. Винаги залагайте на блясъка – бронзираща пудра или бляскави сенки, и така ще заблестите и вие.

 1. Усмихвайте се! Усмивката е по-прекрасна от всеки грим

Young pretty young woman relaxed and happy laughing, neck stretched showing teeth. Premium Photo

Усмивката е едно от най-простите, лесни и прекрасни неща на света. И все пак често забравяме за това прекрасно явление, докато се губим в детайлите от ежедневието. Чувстваме се уморени и имаме твърде много работа, трябва да платим сметките, да вземем детето от училище и забравяме какво усещане носи една обикновена усмивка.

 

Това са и причините да се усмихвате колкото се може по-често:

 • Ще вложите повече позитивност в живота си и ще се чувствате и изглеждате по-красиви, привлекателни и изкусителни.
 • Ще получите прилив на щастие – опитайте се да се усмихнете за тридесет секунди точно сега. Емоциите, които ви карат да се усмихвате, действат и в обратна посока. Като се карате да се усмихвате, без значение как се чувствате, тялото ви ще започне да освобождава всички онези прекрасни химикали и хормони, които ви карат да се чувствате щастливи. Опитайте точно сега и усетете разликата.
 • Усмивката променя състоянието на другите хора – влизането в стая или до гишето в магазин с усмивка на лицето може да промени нечий лош ден. Хората ще ви се усмихнат и ще ви бъдат по-полезни и всяко социално напрежение или неловкост ще се стопи.

 

 1. И за един вълнуващ и прекрасен финал…… Пийте нискокалорични КОКТЕЙЛИ!

Няма какво да се лъжем, лято е и всяка от нас с удоволствие би се отдала на един ароматен и охлаждащ коктейл, било то в бара или у дома – все пак какъв по добър завършек на прекрасния, летен ден? Но доста от нас си спестяват това удоволствие поради високото калорийно съдържание на повечето коктейли. Не се плашете дами! Представяме ви два трика, които да приложите на любимите си напитки, така че те да станат доста по- малко калорийни:

 Ягодово дайкириCold strawberry margarita or daiquiri cocktail with lime and rum Premium Photo

Ягодовият ликьор към ягодите, както и лъжицата пудра захар прави този коктейл наистина враг на фигурата. В повечето заведения, в които предлагат това изкушение, го приготвят със захарен сироп, което пък го прави още по- калоричен.

Просто прескочете ягодовия ликьор и захарта. Към миксираните ягоди добавете или поръчайте бял ром с малко сок от зелен лимон и ще спестите близо 300 калории. Ръбчето, поръсено със захар ви дарява с близо 2 000 мг натрий, което отговаря на необходимия прием за цял ден.

 

Мохито

Mojito cocktail, against the surface of bottles, on the bar, with bar attributes Premium Photo

Любимият на много хора по света кубински коктейл (комбинация от ром, захар, листа от мента, сок от лайм и сода) определено може много да навреди на талията ви, именно заради съдържанието си на захар. Имайте предвид, че сладките коктейли водят до изключително неприятен махмурлук.

Достатъчно е да намалите максимално количеството захар или пък да я замените със стевия (сладка билка, от която не се пълнее). Втората стъпка е да добавите малко повече газирана вода. Стойността на калориите категорично ще спадне!

 

Това бяха нашите 10 предложения за вълнуващи, различни и интересни храни, спорт и визуални техники, които да приложите това лято, за да се чувстваме и изглеждаме просто…ПЕРФЕКТНО!

Перфектните пропорции Блог

Перфектните пропорции

Перфектното тяло – какво е това, съществува ли въобще? Още от векове винаги сме се интересували от формата на тялото. Обществата отпреди хиляди години винаги са считали определена форма на тялото като най-желана, както за мъжете, така и за жените. Но тази форма на тялото не е с конкретен размер или стандарт, тя  се променя в съответствие с влиянията на всеки период от време. От древните гърци и римляни до Средновековието и Новото време, идеалната форма на тялото се е променила и се е променила до почти всички възможни измерения.

В палеолитни времена идеалът за женско тяло се е свързвал с по-закръглени форми. Това показват стенописи и археологически находки. Оцеляването е било наистина борба за живот и плодовитостта е била поставена на пиедестал. Тогавашните красавици са изобразявани с нисък ръст, пищна гръдна обиколка, закръглена талия и добре оформени бедра – структура, обещаваща многобройно поколение според тогавашните разбирания.

Перфектните пропорции

По времето на Античността пък жените, които са считани за привлекателни, са били тези с малък бюст, стройни крака и широки бедра. Идеалът бил царицата, придворната или наложницата на владетеля, която била добре поддържана, с издължен силует, атлетични рамене, тънка талия и стройни бедра, големи устни и очи, подчертани с очна линия, придаваща дълбочина на погледа. Пример за идеал от античността е Нефертити – царица на Древен Египет от 14 век пр.н.е., съпруга на египетския фараон Аменхотеп. В превод името на Нефертити означава „Идващата красота“ или „Красавицата дойде“.

Перфектните пропорции

В Древна Гърция спортът е бил на почит, а гърците от класическата епоха (V-IV в. пр.Хр.) вярвали, че физическата форма (здравото тяло) и умствената яснота (здравият дух) са две страни на една и съща монета. За тях спортът е вървял редом със социалното положение.

Спортното обучение, което сега е просто хоби на много хора, се е смятало за наука, равнопоставена на математиката. Децата започвали да бъдат възпитани в спортните науки от ранна възраст още щом постъпят в „гимнастическо“ училище. Понятието “гимнастическо“ идва от “гимнос” – гол, човек без дрехи. В това училище младежите играели голи. Изучавали пет задължителни дисциплини: бягане, скачане, борба, хвърляне на копие, хвърляне на диск. Граждански права се получавали едва след завършване на въпросното гимнастическо училище.

През Средновековието жените са били подчинени на мъжете и обикновено техният образ не се е откроявал в обществото. Независимо от социалния статус, жените са били по-нискостоящи в йерархията от мъжете. Гримът е бил забранен, защото се е приемало, че с нанасянето му жените ще се приобщят към дявола. Идеалът за красота се е проявявал в млечнобялата кожа, свидетелство за нежност и чистота, както и дългата руса коса, символ на невинност и женственост. Мъжете са смятали спретнатите жени за силно привлекателни. Тялото не е влияело върху красотата, въпреки че голяма част от жените са били много слаби, с тънка талия и тесен ханш.

През Ренесанса силуетът на красавиците бил леко закръглен, с изнесен ханш, бяла като мляко кожа, дълга шия, силно гримирани очи и коси с цвят на венецианско злато. По време на Ренесанса се сформира и идеята за перфектни пропорции развита от Леонардо да Винчи.

Перфектните пропорции

Леонардо да Винчи и перфектните пропорции

Витрувианският човек е изображение на Леонардо, което показва комбинацията от математика и изкуство през Ренесанса и демонстрира дълбокото разбиране на Леонардо за пропорцията.

Според творецът ако мъж бъде поставен плоско по гръб, с изпънати ръце и крака и чифт компаси, центрирани в пъпа, пръстите на двете му ръце и крака ще докоснат обиколката на кръг, описан от него.

Също така ако измерим разстоянието от стъпалата на краката до горната част на главата и след това приложим тази мярка към изпънатите ръце, ще се установи, че широчината е същата като височината, както в случая с равни повърхности, които са идеално квадратни.

Според придружаващия текст на Леонардо, направен като изследване на пропорциите на мъжкото тяло то отговаря на следните размери:

 • Човешкото тяло е така проектирано от природата, че лицето, от брадичката до върха на челото и най-ниските корени на косата, е десета част от цялата височина;
 • Ако вземем височината на самото лице, разстоянието от долната част на брадичката до долната страна на ноздрите е равно на това от долната страна на носът до линията на веждите  и е равен на разстоянието от там до най-ниските корени на косата и е по една трета от дължината на цялото лице.
 • Дължината на стъпалото е една шеста от височината на тялото
 • Ширината на гърдите е една четвърт от целия ръст.

Именно чрез разпознаването и прилагането на тези и още много други пропорции известните художници и скулптори от древността добиват голяма и безкрайна известност, поради реалистичното изобразяване на човешката фигура.

Перфектните пропорции

Микеланджело и Давид

Скулптурата на Микеланджело „Давид“ представлява ренесансовия акцент върху идеала, основан на древногръцкия му модел: отразено в изобразяването на съвършенството в човешкото тяло. Това изображение е отлична илюстрация както на мащаба, така и на пропорцията в изкуството. Статуята е ренесансова интерпретация на обща древногръцка тема за постоянната героична мъжка голота. Фигурата на Давид стои с единия крак, задържащ пълното си тегло, а другия крак напред. Тази класическа поза кара бедрата и раменете на фигурата да си почиват под противоположни ъгли, придавайки лека s-крива на целия торс. „Давид“ на Микеланджело се превръща в едно от най-признатите произведения на ренесансовата скулптура, символ на сила и младежка красота.

Перфектните пропорции

През 18-19. Век „красивото“ вече се свързвало не толкова с представата за жизнено и физически силно тяло, а с добрината и трудолюбието на жените, със способността им да създадат домашен уют.

20-ти век е период, свързан с големи промени спрямо социалната роля на жената. Дамите ставали все по-освободени,  започват да се интегрират във високи работни позиции. Всяка жена излъчвала самочувствие и решителност. Категоричен пример за женска красота от тази епоха е Мерилин Монро. Русите коси, плътните устни, пищен бюст и закръглено тяло са привличали голяма част от мъжете. Определящ фактор за женската привлекателност бил не толкова външния вид, колкото обноските и елегантността. Жената налага уважение у мъжете заради своята независимост и инициативност, а не толкова посредством красотата си.

Идеалът за красота днес е разнообразен и зависи от многобройни фактори като територия, култура и социални норми. В западните страни е известен моделът 90-60-90 оказващ размера на гръдна обиколка, ханш и таз.

В миналото идеалната жена е представяна с разнообразни форми на тялото и черти на лицето. Това доказва, че женската привлекателност не може да се изобрази със строго фиксирани пропорции, а зависи от излъчването и впечатлението, което оставя след себе си. Промените през годините в исторически, социален, териториален и дори културен план водят до изменение на стандартите за идеален външен вид. Едно е обаче винаги остава на мода и това е естествения външен вид.

Перфектните пропорции източник: www.instagram.com/josephineskriver/

 

“Less is more” – принцип на минимализма Блог

“Less is more” – принцип на минимализма

Минимализмът е течение в съвременното изкуство, продължение на модернизма. Придобило популярност към края на 50-те години на XX век. Основната идея на модернизма се предава с формулата „По-малкото е повече“ („Less is more“), популяризирана от немския архитект Лудвиг Мис ван дер Рое.

“Less is more” – принцип на минимализма

Той е последния ръководител на известната немска школа Баухаус до закриването й през 1933-та година от нацистите. Стилът модернизъм, който създава Мис, както го наричат за кратко, се отличава с чистота и простота на формите и линиите. Използват се най-простите форми, с най-малко елементи за създаване на максимален ефект.  Минимализмът се отличава и с използването само на  няколко цвята, предимно бяло, черно, бежово, сиво.

Често появата на минимализма е считана  като отговор на хаоса на градския живот. В Япония минималистичната архитектура започва да набира сила през 80-те години на XX век, когато градовете й преживяват бързо разрастване и процъфтяващо население. Дизайнът се смята за противоотрова за непреодолимото присъствие на трафик, реклама, разбъркани строителни артерии и налагане на пътни платна. Минималистичната дизайнерска философия е част от японската култура, вкоренена в дзен философията на спокойствие и свобода на духа. Засилена е и от хаоса в следствие на Втората Световна война, от който хората са се опитали да избягат.

Japanese partition paper wooden design on living room tatami floor. Premium Photo   “Less is more” – принцип на минимализма

В Скандинавската култура минимализъм може да бъде открит в „Хюга“ стила и начин на живот, в който се залага на естествените материали, неутралните цветове и отворените, празни пространства, които канят природата вътре в тях и залагат на дървото и камъка.

Минимализмът се свързва и с течението „Кубизъм“ в изкуството, чиито първи представители са Пабло Пикасо и Жорж Брак.  Минимализъм се наблюдава в архитектурата, интериора и в начина на живот.

“Less is more” – принцип на минимализма              “Less is more” – принцип на минимализма

Пабло Пикасо                                                      Жорж Брак

В минималистичната архитектура дизайнерските елементи се стремят да предадат посланието за простота. Основните геометрични форми, елементи без декорация, обикновени материали като бетон, стомана, стъкло и камък и повторенията на конструкциите пресъздават усещане за ред и качество. Движението на естествената светлина в сградите разкрива прости и чисти пространства. Често минималистичната архитектура се възприема за студена, но ако е пресъздадена по добър начин, тя може да бъде наистина предразполагаща.

“Less is more” – принцип на минимализма      Beautiful house with minimalist architecture, sunny day Premium Photo

В интериора, минимализмът окуражава хората да премахнат всичко ненужно в живота си, за да направят място за някои по-важни аспекти като здраве, семейство, лични цели и социална отговорност. Често това предизвикателство стартитра в собствения ни дом. И не става въпрос само за предметите натъпкани в шкафове, които остават неизползвани години наред, но и за мебелите и като цяло за усещането, което носи всяка стая. Минимализмът на интериорния дизайн се основава на няколко специфични цветови схеми и на декор, който е структуриран напълно различно от традиционния.

Едно от най важните правила на минималистичния интериор е създаването на отворени пространства навсякъде, а също и избягването на разделянето със стени, които нямат важна роля в дома. Кухнята с отворено пространство, която включва дневна и трапезария, понякога дори и коридора, прави преминаването по-плавно и визуално разширява пространството, но има и няколко недостатъка, като липсата на усамотение. Също така по-малкото стени осигуряват достатъчно естествена светлина във всяка, което придава по-топла атмосфера.

Подходяща за минималистичния интериор е малка гама от материали и цветове, а разбира се индивидуалност в дома може да се добави чрез детайли на тавана, стената и пода, но с мярка. Би било хубаво повечето повърхности да са прости и да се акцентират само няколко от тях с помощта на текстурираните материали като фототапетите с различни повърхности – кожа, бамбук, лен, пясък, слама, дърво, канава.

“Less is more” – принцип на минимализма Много изчистени и стилни са и картините от канава с минималистичен стил. (препратка към картините в сайта и снимки техни в статията)

Избора на многофункционални мебели и стратегическата им позиция, без струпване, осигурява минималистичната визия в дома. Хубаво е домът да разчита на места за съхранение, тъй като струпването на мебели и предмети е във разрез с концепцията на минималистичния дизайн.

В последно време на минимализмът се гледа и като на начин на живот, който има за цел да премахне безпорядъка от всички аспекти на живота. Това е практика в начина на живот, фокусирана върху минимизиране на разсейването, което възпрепятства извършването на значимите неща. Главната концепция е да се добавя стойност и смисъл към живота чрез опростяване на обкръжаващата среда. Тук отново се основаваме на идеята в малкото се крие много.

 

 

 

“Less is more” – принцип на минимализмаСпоред Ручард Хололей , шотландски поет минимализъм означава семпъл, изчистен, самостоятелно стоящ. Минимализмът е притежанието на по-малко вещи. Да живееш само с вещите, които са ти жизнено необходими, за да се фокусираш само на важните неща. Той определя седем правила на минимализма:

1) Съвсем УМИШЛЕНО да премахнеш излишните вещи от живота си, за да се концентрираш само върху важните за теб. Това ни помага да вникнем дълбоко в себе си и да определим нашата страст и ценности.

2) Свобода от страстта да притежаваш нещо. В модерните общества щастието се свързва с притежанието на повече вещи, щастието може да се купи от магазина. Минимализмът набляга на отношенията, преживяванията, грижата за душата, а не комерсиалното.

3) Свобода от съвременната мания да си непрекъснато забързан и мултитаскинг без реално да можеш да приключиш нещо. Непрекъснато сме забързани, прескачаме от една задача на друга, непрекъснато сме в контакт с много хора, но реално изпускаме важните отношения. Минимализмът намалява скоростта и истерията на съвременния живот и ни кара да се концентрираме и оценим важните неща в живота.

4) Премахване на двуличието – един си пред семейството, друг пред колегите, трети пред съседите. Честен, открит и прозрачен живот, който не се влияе от обстоятелствата и натиска на заобикалящата ни среда.

5) Минимализмът не почита известността и популярните хора – celebrities. Бяга от публичните изяви, консуматорското общество, блясъка и суетата. Подканва ни да консумираме по-малко, да забавим крачката, да сме по-тихи, по-спокойни, но да се наслаждаваме на живота повече.

6) Когато премахнем хаоса и претрупаността около нас, се обръщаме към себе си, сърцето си, защото сме освободили пространство и там за по-важните неща.

7) Минимализмът ни спестява средства и ни помага да спестяваме за по-важните от вещите неща, а именно за преживяванията и емоциите.